Galleri Norske Grafikere

Galleri Norske Grafikere

Tollbugata 24, 0157 Oslo

Styret og ansatte

Styret fra 23. mars 2018:
Magne Vangsnes – styreleder
Arnold Johansen – nestleder
Stein Are Kjærås Dahl – styremedlem
Karin Augusta Nogva – styremedlem
Ragna Misvær Grønstad – styremedlem

Ansatte:
Benedicte M. Stensrud – fungerende daglig leder / utstillingskoordinator
Silje Johannessen – kunstnerisk rådgiver
Haakon Haraldsen Roen – utstillingskoordinator

Marianne Boberg – gallerimedarbeider
Daryna Gryn – gallerimedarbeider

Om oss

Norske Grafikere er en landsdekkende forening for yrkesaktive grafikere, og et visningssted for samtidsgrafikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser. Foreningen ble stiftet i lørdag 15. november 1919.

Stiftelsen av Norske Grafikere er beskrevet slik i referatet fra stiftelsesmøtet:

«Etter anmodning av de herrer Arent og Christian Christiansen, Kristofer Eriksen, Alfred Oster og Olaf Willums, der forberedte møtet, hadde følgende herrer stillet sig som innbydere, nemlig: Pola Gaugin, Henrik Lund, Edvard Munch, Johan Nordhagen, Harald Sohlberg, A.C. Svarstad og Erik Werenskiold». Videre står det: «Pola Gaugin ledet møtet […] Henrik Lund ble valgt til formann, Olaf Willums til viseformann, Anders Svarstad til styremedlem og Kristofer Eriksen til kasserer og sekretær […] Kontingenten ble satt til kr 20,- pr. år. Som foreningens navn ble ‘Norske Grafikere’ ensemming vedtatt, etter forslag fra Severin Segelcke»
(Fra Norske Grafikeres stiftelsesprotokoll.)

Med Anne Breivik som styreleder etablerte Norske Grafikere det første kunstnerstyrte galleriet med statlig støtte i 1972. Her kan man oppleve mangfoldet av grafiske uttrykksformer, gjennom utstillinger og det store og varierte utvalget av grafiske arbeider fra foreningens medlemmer.

Norske Grafikere består av over 300 yrkesaktive grafikere. Med ca 5000 trykk i galleriet har vi landets største samling samtidsgrafikk og et stort utvalg unge nyutdannede grafikere. Opptakskriteriene i foreningen er strenge og derfor er det et kvalitetsstempel og en anerkjennelse å bli tatt opp som medlem.

Foreningens griff ble laget i 1925 av Kristofer Eriksen Ganer. Griffen er en blanding av en ørn og en løve, og den har lange klør som er større enn det største horn. Den kom fra Asia, fra ett av de land som de hellige tre kongene kom fra. En av kongene hadde med seg som gave et drikkehorn, som var laget av en griffs klo. Det skal være helt sant …

Maiken Frisch